Gemiddelde leeftijd van werknemers in de sector Zorg en WJK naar regio in Zuid-Holland.
regio/jaar

2010

2011

2013

2014

2015

2016

Rijnstreek 40,7 40,7 41,4 41,7 42 42
Rijnmond 40,2 40,3 41,1 41,4 41,7 41,8
Haaglanden 40,5 40,8 41,4 41,7 41,9 42
Drechtsteden 40,3 40,4 40,6 40,9 41,4 41,6
Zuid-Holland 40,4 40,6 41,2 41,5 41,8 41,9
Bron: SSB van CBS, PGGM en jaarverslagen Academische ziekenhuizen; bewerkt door Prismant