Aandeel werknemers van 35 jaar en jonger in de sector Zorg en WJK naar regio in Zuid-Holland.
regio/jaar

2010

2011

2013

2014

2015

2016

Rijnstreek 34,7 35,1 34,5 34 33,5 34
Rijnmond 36,2 36,8 35,3 34,9 34,4 34,5
Haaglanden 35,4 35,3 34,4 33,8 33,9 34
Drechtsteden 34,9 35,6 36 35,6 34,6 34,6
Zuid-Holland 35,5 35,8 34,9 34,4 34 34,3
Bron: SSB van CBS, PGGM en jaarverslagen Academische ziekenhuizen; bewerkt door Prismant