Aantal werknemers in de branche Zorg en WJK naar regio in Zuid-Holland.
regio/jaar

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rijnstreek 58.500 59.470 60.120 59.480 58.680 57.780 58.390
Rijnmond 88.120 90.380 88.310 85.670 81.580 79.990 80.730
Haaglanden 75.910 77.570 77.320 76.010 72.560 70.130 69.900
Drechtsteden 28.340 28.840 29.120 28.260 27.780 26.830 26.910
Zuid-Holland 250.870 256.260 254.870 249.420 240.600 234.730 235.930
Bron: SSB van CBS, PGGM en jaarverslagen Academische ziekenhuizen; bewerkt door Prismant