Ontwikkeling omzet volgens ondernemers naar COROP-regio in Zuid-Holland in 2015-2017. Resultaten uit de conjunctuur enquête Nederland (COEN).
(COROP)regio

2015 1e kwartaal

2015 2e kwartaal

2015 3e kwartaal

2015 4e kwartaal

2016 1e kwartaal

2016 2e kwartaal

2016 3e kwartaal

2016 4e kwartaal

2017 1e kwartaal

2017 2e kwartaal

2017 3e kwartaal

2017 4e kwartaal

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 21,8 7,2 30,3 14,5 18,6 11,5 19,5 17,5 30,3 17,3 19,5 11,0
Agglomeratie 's-Gravenhage 34,1 -15,2 14,9 -7,8 38,8 -8,5 16,0 -10,0 44,1 -2,5 13,1 -8,6
Delft en Westland 21,2 20,5 32,1 13,8 16,2 22,2 21,5 13,4 25,6 21,2 30,1 10,3
Groot-Rijnmond 15,6 3,0 20,2 7,4 15,3 2,6 12,3 -0,1 22,3 9,2 22,3 13,6
Oost-Zuid-Holland 10,3 -19,3 18,0 5,6 36,7 6,8 26,0 29,0 40,6 17,6 56,7 13,5
Zuidoost-Zuid-Holland 8,4 -8,7 32,2 6,9 19,2 12,6 13,7 9,8 31,6 18,6 29,8 17,7
Zuid-Holland 18,9 -2,4 22,6 5,5 22,6 4,3 15,6 4,7 30,8 11,0 25,6 9,6
Nederland 19,8 5,0 23,7 6,4 25,7 7,0 19,2 8,5 29,7 16,8 27,2 11,4
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
De gepresenteerde cijfers geven het saldo van het percentage ondernemers waarbij de omzet in de afgelopen drie maanden is toegenomen en het percentage ondernemers waarbij de omzet is afgenomen. Zie voor de precieze definitie de toelichting onder Informatieknop.