Ontwikkeling omzet volgens ondernemers naar COROP-regio in Zuid-Holland in 2012-2014. Resultaten uit de conjunctuur enquête Nederland (COEN).
(COROP)regio

2012 1e kwartaal

2012 2e kwartaal

2012 3e kwartaal

2012 4e kwartaal

2013 1e kwartaal

2013 2e kwartaal

2013 3e kwartaal

2013 4e kwartaal

2014 1e kwartaal

2014 2e kwartaal

2014 3e kwartaal

2014 4e kwartaal

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek - - - - - - - - 3,9 0,1 10,8 3,5
Agglomeratie 's-Gravenhage - - - - - - - - 10,2 -2,7 17,0 7,2
Delft en Westland - - - - - - - - 26,5 15,0 29,9 11,1
Groot-Rijnmond - - - - - - - - 8,1 1,7 7,2 0,6
Oost-Zuid-Holland - - - - - - - - 7,9 -13,0 9,0 -10,3
Zuidoost-Zuid-Holland - - - - - - - - 19,9 8,4 13,1 -8,8
Zuid-Holland 5,1 -8,7 7,0 -12,2 -2,2 -14,1 2,2 -5,5 11,2 1,4 12,0 0,6
Nederland 3,8 -12,3 4,5 -14,2 -3,0 -21,5 1,8 -4,9 11,9 -1,5 11,1 2,3
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
De gepresenteerde cijfers geven het saldo van het percentage ondernemers waarbij de omzet in de afgelopen drie maanden is toegenomen en het percentage ondernemers waarbij de omzet is afgenomen. Zie voor de precieze definitie de toelichting onder Informatieknop.