Belangrijkste redenen om te verhuizen van personen die binnenkort verwachten te verhuizen in Zuid-Holland in 2009, 2012, 2015.
belangrijkste verhuisreden 2009 2012 2015
huwelijk of samenwonen 22% 23% 22%
scheiding 2% 2% 2%
wil zelfstandig gaan wonen 48% 44% 38%
dichter bij familie, vriend of kennis 1% 2% 2%
financieel* 3%
gezondheid of behoefte aan zorg 3% 3% 5%
studie 1% 1% 1%
woning 10% 9% 13%
werk 3% 2% 3%
buurt van woning 7% 5% 6%
andere reden 4% 8% 4%
Bron: BZK/CBS (WoON 2009, 2012, 2015), bewerking door Tympaan
* verhuizen om financiele redenen is voor het eerst in 2015 opgenomen in de enquete