Woonquote koop- en huurwoningen in Zuid-Holland in 2009, 2012, 2015.
type woning huurwoning koopwoning totaal
jaar 2009 2012 2015 2009 2012 2015 2009 2012 2015
beneden modaal (100%), waarvan:
woonquote tot 15% 10,4% 11,5% 12,1% 7,1% 10,6% 14,1% 9,7% 11,3% 12,6%
woonquote 15% tot 25% 5,4% 5,3% 3,9% 18,7% 19,8% 24,4% 8,3% 8,5% 8,9%
woonquote 25% tot 35% 25,1% 27,2% 21,4% 26,4% 25,9% 25,2% 25,4% 26,9% 22,4%
woonquote 35% en hoger 59,1% 56,0% 62,6% 47,9% 43,6% 36,3% 56,6% 53,3% 56,2%
tot 1,5 keer modaal (100%), waarvan:
woonquote tot 15% 4,2% 3,6% 4,9% 11,9% 17,3% 22,2% 8,2% 11,3% 14,8%
woonquote 15% tot 25% 23,3% 23,0% 20,8% 33,8% 31,9% 34,9% 28,8% 28,0% 28,9%
woonquote 25% tot 35% 50,0% 53,3% 50,0% 33,6% 33,0% 30,9% 41,3% 41,9% 39,0%
woonquote 35% en hoger 22,6% 20,1% 24,3% 20,8% 17,8% 12,1% 21,6% 18,8% 17,3%
tot 2 keer modaal (100%), waarvan:
woonquote tot 15% 7,3% 8,2% 4,9% 17,0% 21,6% 26,7% 14,0% 17,7% 21,6%
woonquote 15% tot 25% 52,3% 55,9% 51,4% 43,1% 41,6% 46,2% 46,0% 45,8% 47,4%
woonquote 25% tot 35% 34,2% 32,1% 37,6% 29,6% 25,6% 20,5% 31,1% 27,5% 24,5%
woonquote 35% en hoger 6,2% 3,8% 6,1% 10,2% 11,1% 6,6% 9,0% 9,0% 6,5%
tot 3 keer modaal (100%), waarvan:
woonquote tot 15% 19,1% 24,2% 13,4% 25,3% 30,9% 40,0% 24,1% 29,6% 35,7%
woonquote 15% tot 25% 63,1% 59,9% 64,6% 48,0% 46,1% 44,4% 50,8% 48,7% 47,6%
woonquote 25% tot 35% 16,2% 12,6% 18,3% 20,4% 18,0% 12,5% 19,6% 17,0% 13,4%
woonquote 35% en hoger 1,7% 3,3% 3,7% 6,4% 5,0% 3,1% 5,5% 4,7% 3,2%
meer dan 3 keer modaal (100%), waarvan:
woonquote tot 15% 58,4% 61,1% 47,7% 52,1% 57,0% 66,6% 52,7% 57,4% 65,2%
woonquote 15% tot 25% 36,4% 30,1% 38,8% 35,6% 34,7% 25,7% 35,7% 34,3% 26,7%
woonquote 25% tot 35% 3,1% 5,2% 10,6% 7,9% 5,9% 6,4% 7,5% 5,8% 6,7%
woonquote 35% en hoger 2,1% 3,5% 2,8% 4,4% 2,4% 1,3% 4,2% 2,5% 1,4%
totaal (100%), waarvan:
woonquote tot 15% 11,2% 10,2% 10,8% 22,3% 26,5% 31,7% 16,5% 19,1% 21,6%
woonquote 15% tot 25% 16,6% 18,0% 13,3% 37,1% 35,6% 35,9% 27,9% 26,4% 25,0%
woonquote 25% tot 35% 31,3% 30,1% 27,2% 24,0% 22,5% 20,0% 26,9% 26,8% 23,5%
woonquote 35% en hoger 40,8% 41,7% 48,6% 16,6% 15,4% 12,5% 28,7% 27,8% 29,9%
Bron: BZK/CBS (WoON 2009, 2012, 2015), bewerking door Tympaan