Volumegroei van het bruto binnenlands product (bbp) per COROP-gebied in Zuid-Holland, uitgedrukt in groeipercentages in 2001-2016.
(COROP-)regio

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 4,4 -3,9 0,3 0,7 0,5 5,7 2,9 2,4 -2,2 -1,9 2,0 0,8 -0,4 -0,3 2,7 2,3
Agglomeratie 's-Gravenhage 1,5 1,3 1,6 0,9 2,1 1,7 4,0 -0,6 -2,6 1,3 -2,9 -1,1 -1,1 0,9 3,0 1,9
Delft en Westland -1,0 -2,4 -1,3 -0,8 2,4 2,2 8,2 2,1 -7,1 -1,9 2,1 0,1 1,1 4,2 2,0 2,2
Oost-Zuid-Holland 1,2 0,7 -4,1 -0,3 1,8 4,6 4,2 0,8 -2,3 -7,2 -0,7 -2,4 -0,7 2,4 4,3 2,6
Groot-Rijnmond 2,6 -0,1 1,3 3,6 6,1 2,7 4,9 1,8 -6,8 2,5 -0,3 1,2 -1,9 1,3 1,3 2,0
Zuidoost-Zuid-Holland 3,4 -7,1 0,6 0,6 1,6 5,6 3,7 1,3 -0,7 -1,7 1,4 -1,9 0,1 1,6 2,5 2,3
Zuid-Holland 2,2 -1,0 0,6 1,8 3,5 3,1 4,5 1,2 -4,4 0,4 -0,4 0,0 -1,1 1,4 2,2 2,1
Nederland 2,1 0,1 0,3 2,0 2,2 3,5 3,7 1,7 -3,8 1,4 1,7 -1,1 -0,2 1,4 2,3 2,2
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
De gepresenteerde cijfers betreffen groeipercentages ten opzichte van het voorafgaande jaar.
De cijfers voor jaren gemarkeerd met * zijn voorlopig.